Kun kotiin rakennetaan pienikokoista elokuvateatteria, kahteen asiaan kannattaa panostaa – iso näyttö tai valkokangas sekä laadukas äänentoistojärjestelmä. Viimeksi mainittu koostuu vahvistinlaitteesta, jonka kautta ääntä säädetään ja ohjataan, sekä lisäksi vaihtelevasta joukosta kaiuttimia. Yleisimmin myydyissä valmiissa kotiteatteripaketeissa kaiuttimia on kuusi, mutta määrä riippuu halutusta äänenlaadusta ja kotiteatteritilasta.

Hyvin rakennetussa kotiteatterijärjestelmässä kokonaisuus syntyy erilaisten kaiuttimien yhdistelmästä. Subwoofer eli bassokaiutin toistaa matalia ääniä, toiset yksiköt ovat keskittyneet puheäänen toistamiseen ja niin edespäin. Aiheeseen kannattaa perehtyä tarkoin tai pyytää tarvittaessa apua ammattilaisilta. Laadukkaat merkit kestävät käytössä vuosia, joten laatuun satsaaminen kannattaa takuulla.

Kaiutinyhdistelmät

Perinteisin kotiteatterijärjestelmä koostuu yhteensä kuudesta kaiuttimisesta. Luku ilmaistaan yleensä muodossa 5+1. Tässä merkintätavassa 1 merkitsee aina subwooferia ja ensimmäinen luku kuvaa muiden kaiuttimien määrää. 5+1 -mallissa kolme kaiuttimista sijoitetaan katsojan eteen ja kaksi taakse, molemmille sivuille. Edessä näytön molemmille puolille asetetaan pääkaiuttimet ja keskelle yksi pienempi kaiutin.

Isommissa tiloissa tai haluttaessa panostaa erityisesti äänenlaatuun, voidaan rakentaa kotiteatterijärjestelmä myös mallilla 7+1 tai jopa 9+1. Tällöin viisi peruskaiutinta asetellaan normaaliin tapaan kolme eteen ja kaksi taakse. Lisäkaiutinparit asetellaan etu- ja takakaiuttimien väliin.

Laadukkaissa kotiteatterijärjestelmissä ja sopivissa tiloissa 5+1 -kaiutinjärjestelmä on aivan riittävä. Toisinaan iso tai monimutkaisen mallinen tila vaatii lisäkaiuttimia. Lisäkaiutinpareja saatetaan asentaa myös silloin, kun elokuvaharrastaja on todella uppoutunut harrastukseensa ja haluaa panostaa.

Kaiuttimien ominaispiirteet

Valmiit kotiteatteripaketit ovat edullinen ja suosittu ratkaisu. Ne ovat yleistyneet jo niin paljon, että niitä asennetaan tavallisiin olohuoneisiin television kaveriksi, vaikka tarkoituksena ei olekaan luoda mitään varsinaista elokuvateatterin tunnelmaa.

Valmiiden pakettien etuna on myös se, että setissä olevat kaiuttimet sopivat hyvin yhteen ja soivat samalla taajuudella. Kaikki yksiköt eivät nimittäin kuulosta samalta – toisissa äänen värit ovat erilaiset, toisissa on erilaiset tehot ja joissain taas poikkeavat painotukset toistettavassa äänessä. Jotta kotiin rakennettu elokuvateatteri toimisi mahdollisimman optimaalisesti, tulee kaiutinten olla ominaisuuksiltaan tasavertaisia ja soida samanlaisella sävyllä.

Jos valitsee valmiin paketin, sen suunnittelijat ovat jo varmistaneet edellä mainitut seikat. Itse koottu kotiteatterijärjestelmä vaatii näihin seikkoihin paneutumista ja tarkkaa tutkiskelua. Se onnistuu kyllä ja monet saavat aikaan itsesuunnitellulla kokonaisuudella juuri toivomansa lopputuloksen.

Hinta-laatusuhteet puntarissa

Kaiuttimissa pätee varsin hyvin sanonta ”hyvää ei saa halvalla”. Erityisesti valmiissa kotiteatteripaketeissa hinnalla on suora korrelaatio laitteiden laadun kanssa. Jos aiheeseen jaksaa paneutua huolellisesti ja rakentaa itse kotiteatterin äänentoistojärjestelmän kaiutin kerrallaan, voi saada aikaan säästöjä.

Kaiuttimien luonteeseen vaikuttaa paljon myös käytössä oleva vahvistinlaite. Vahvistimen avulla kaiuttimien äänitasoja ja sävyjä voi säätää. Säätäminen tapahtuu kuitenkin koko järjestelmällä yhteisesti, joten siitä syystä kaiuttimien on lähtökohtaisesti oltava luonteeltaan samankaltaisia. Eli säätövaraa on, jos osaa hyödyntää vahvistimen tuomia mahdollisuuksia.

Jokaisen kaiuttimen äänensävyyn vaikuttavat lisäksi tilan muoto ja akustiikka. Jälkimmäinen on yleensä kunnossa, jos kotiteatteritila rakennetaan alusta asti ainoastaan elokuvien katselua silmällä pitäen. Tällöin huone äänieristetään ja saadaan akustiikka toimivaksi. Myös huoneen muoto vaikuttaa siihen, minkälaiset tehot kaiuttimista saadaan irti. Suorakaiteen muotoinen tila on helpoin, sillä silloin ääni ei pääse karkaamaan kulmien taakse. Esimerkiksi erkkerit tai muut kulmikkaat rakenteet häiritsevät muotonsa vuoksi kaiuttimien sijoittelua ja toisaalta vaikuttavat myös äänen karkaamiseen.

Edellä kuvatuista syistä johtuen on vaikeaa sanoa suoraan, mikä kaiutin on paras. Kokonaisuus rakentuu pala palalta – huoneen muoto, äänieristys ja akustiikka, kaiuttimien määrä, yhteensopivuus sekä viritinvahvistimen ominaisuudet.

Langattomuus on pop

Perinteisesti äänentoistojärjestelmä on rakennettu sähköjohtojen avulla. Asentamiseen ei ole aikaisemminkaan tarvinnut sähkömiestä tai muuta ammattilaista. Kaiutinkaapelin liittäminen kaiuttimesta vahvistimeen on helppoa ja kuka tahansa osaa sen. Kuitenkin sen sijoittuminen eri puolille huonetta on aiheuttanut suunnittelun kannalta haasteita. Jos johdot on haluttu saada siististi piiloon rakenteisiin, on kaiutinjärjestelemiä täytynyt osata ennakolta suunnitella hyvin perusteellisesti. Kaiutinkaapeleita on voinut viedä myös erilaisia kouruja pitkin oikealle puolelle huonetta, mutta siltikin johdotus on vaatinut suunnittelua ja toteutuskin on vienyt oman aikansa.

Nykyisin uudet kaiuttimet ovat kuitenkin langattomia, mikä luo uutta vapautta kotiteatterijärjestelmiinkin. Langattomat yksiköt on leimattu erityisesti liikkuviksi kaiuttimiksi, joista esimerkiksi soitetaan musiikkia puistossa tai koulussa välitunneilla. Kehitys on kuitenkin jatkuvaa ja nykyisin kotiin on tarjolla jo varsin laadukkaita kaiuttimia ilman johtoja.

Voidaankin sanoa, että paras kaiutin on langaton. Piuhojen asennuksesta ei tarvitse enää huolehtia, koska ääni kulkee kotiverkon kautta. Langattomien kaiuttimien siirtely käy myös näppärästi, joten kotiteatterijärjestelmän muokkaaminen on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin. Lisäksi liikkuvuutensa ansiosta kaiuttimet ovat myös monikäyttöisempiä – niitä on helppo siirtää esimerkiksi toiseen huoneeseen äänilähteeksi.

Langattomat kaiuttimet ovat myös muodoltaan moderneja ja sopivat sisutukseen. Sama pätee kuitenkin valmiisiin kotiteatterisarjoihinkin, joissa pystykaiuttimet ja jalalliset takakaiuttimet ovat hienosti muotoiltuja. Itse rakennetut järjestelmät vaativat usein hieman stailausta, jotta ne naamioituisivat sisutukseen. Langattomat yksiköt ovat kuitenkin ehdottomasti tätä päivää ja ne yleistyvät jatkossa vauhdilla, sillä niiden helppous ja ilmava ulkoasu viehättävät silmää.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *